Innovasjonsteam

Share

Lang erfaring med innovasjon og bruk av ulike kvalitative og kvantitative metoder: Observasjonsstudier og innsiktsarbeid, eksperimentering og Lean Startup, fokusgrupper, dybdeintervjuer, forbrukertester med og uten smaking, surveys, pris/auksjonsstudier og conjoint/multivariate studier.

9 års erfaring med observasjon og innsiktstudier for utvikling av innovasjoner og produktutvikling, i prosjekter som f.eks: Nye kantineløsninger, storhusholdning, bensinstasjonskonsepter, velvære og kroppspleieprodukter, ferdigmat/lettvinte måltidsløsninger, fisk og sjømatindustri, KBS markedet, etc.

Kontakt:

Brandgarden
Geir Håbesland
Tlf: + 47 928 05 893
Epost: geir@brandgarden.no
Web: www.innovationhub.no

Mooves AS
Britt-Signe Granli
Tlf: + 47 957 56 308
Epost: brittsigne@mooves.no
Twitter: @brittitis
Web: www.innovationhub.no

SeeNew AS
Hilde Skotland Mortvedt
Tlf: +47 900 37 456
Epost: hilde@seenew.no
Web: www.innovationhub.no