CROSSPIRATION NEWS

Share

«Norwegian Wood»

Britiske designere fra Keech Design og GetMade tok del i Crosspiration arrangert av DesignHub*Norway. Målet med denne 3 dagers workshop var å generere nye innovative og bærekraftige produktideer basert på anvendelse av tre. Norge har lange tretradisjoner noe som møter økt oppmerksomhet internasjonalt.

Ideen bak Crosspiration er å samle ulik kompetanse på tvers av kulturell bakgrunn og nasjonale grenser. For deltagerne skaper disse rammene spennende prosesser hvor nye ideer kan oppstå som et resultat av å tenke utenfor tradisjonelle og vante omgivelser.